ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ
SCB HO ชั้น 19 โซน A ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อเรา

คุณภูกิจ เจริญกุล email: phukij.c@rita.or.th โทร. 085-155 -3637
คุณอรรฆพล ยังปรางค์ email: agkapon.y@rita.or.th โทร. 081-448-0840
email: award@rita.or.th