ข่าวและกิจกรรม

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 5 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นาที 07.06

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม… Read More »ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 5 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นาที 07.06

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2566 ให้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ป… Read More »สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2566 ให้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 9 MCOT ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นาที 05.00 – 05.45

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม… Read More »ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 9 MCOT ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นาที 05.00 – 05.45

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 7 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 นาที 06.18 – 06.57

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส… Read More »ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 7 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 นาที 06.18 – 06.57