ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 5 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นาที 07.06

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ นำ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ และดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และครอบครัวของผู้ได้รับรางวัลฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย