กรกฎาคม 2020

Smart Home with ICT

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้าน Embedded – Building Au… Read More »Smart Home with ICT

Bright Sight

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้าน AI (for Disabled) ผลงา… Read More »Bright Sight

Student 4.0

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้าน Social Network – Educa… Read More »Student 4.0

ระบบชุมสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโครงข่ายยุคใหม่

รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั… Read More »ระบบชุมสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโครงข่ายยุคใหม่

อุปกรณ์ควบคุม Mouse Pointer สำหรับผู้พิการทางแขน

รางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา ส… Read More »อุปกรณ์ควบคุม Mouse Pointer สำหรับผู้พิการทางแขน