มิถุนายน 2024

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 5 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นาที 07.06

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม… Read More »ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 5 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นาที 07.06

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2566 ให้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ป… Read More »สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2566 ให้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ