ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 9 MCOT ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นาที 05.00 – 05.45

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ นำ นายพงศธร ทวีสิน และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล ประกาศนียบัตร เข็มทองคำ และเงินรางวัล ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ และครอบครัวของผู้ได้รับรางวัลฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย