สารคดีมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ตอนที่ 2 บุคคลต้นแบบ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

สารคดีมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ตอนที่ 2 บุคคลต้นแบบ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์