สารคดีมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ตอนที่ 3 นวัตกรรมการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก 1

สารคดีมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ตอนที่ 3 นวัตกรรมการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก 1