สารคดีมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ตอนที่ 4 นวัตกรรมการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก 2

สารคดีมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ตอนที่ 4 นวัตกรรมการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก 2