สารคดีมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ตอนที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อคนไทย

สารคดีมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ตอนที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อคนไทย