รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 1

“รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ” ครั้งที่ 1

บริษัท เว็ลธ์ แมเนจแมนท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาระบบบริหาร การเงินและการลงทุน “BONANZA INVESTMENT” ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548

“รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ” ครั้งที่ 1
“รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ” ครั้งที่ 1

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ระบบบริหาร การเงินและการลงทุน BONANZA INVESTMENT

“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ผลงาน “ระบบบริหาร การเงินและการลงทุน BONANZA INVESTMENT” โดย บริษัท เว็ลธ์ แมเนจแมนท์ ซิสเท็ม จำกัด