VTR เชิดชูเกียรติ ดร.รอยล จิตรดอน คว้า “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2564 รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

VTR เชิดชูเกียรติ ดร.รอยล จิตรดอน คว้า “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2564 รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ