รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแข่งขัน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” รางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติ ครั้งที่ 11

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) หรือ Foundation for Research in Information Technology (FRIT) จัดการแข่งขันโคงการเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน จารึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” พร้อมเงินรางวัล

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมูลนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พระราชทานโล่รางวัล แก่ผู้ชนะทั้ง 2 ประเภท นอกจากนี้ผู้ชนะประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท และประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

บรรยากาศงานแถลงข่าว “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดแถลงข่าวการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12 พร้อมประกาศผล ครั้งที่ 11

“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมแถลงข่าว ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น UB ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ วันที่ 18 มกราคม 2560

พร้อมนี้ได้มีการประกาศผลการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 11 ซึ่งมีผลงานส่งเข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 153 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภท บุคคลทั่วไป/นิติบุคคล จำนวน 96 ผลงาน และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 57 ผลงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ผลงานที่ได้รับรางวัล

บัซซี่บีส์ (Buzzebees)

รางวัลชนะเลิศ รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 ประเภทนักบุคคลทั่วไป ด้าน Business ผลงาน“ Buzzebees Application ” นิยามของบัซซี่บีส์ (Buzzebees) บัซซี่บีส์ (Buzzebees) เป็นระบบโซลูชั่นที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชั่น CRM Privilege Platform ให้กับองค์กร โดยสามารถออกแบบแอปพลิเคชั่นแบบ tailor-made ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ อาทิ Galaxy Gift, PTT Blue Card เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมถึงโปรแกรมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ, อีคอมเมิร์ซ, สื่อ และระบบการชำระเงิน โดยครอบคลุมเรื่องการตลาดออนไลน์ทั้งหมด นอกจากนี้บัซซี่บีส์ยังเสมือนตัวช่วยในการบริหารจัดการให้กับองค์กรธุรกิจ ในส่วนของการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM Management) อย่างครบวงจร ทั้งเรื่องการออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชั่น ให้กับลูกค้า ดูแลระบบหน้าบ้าน การจัดหาสิทธิพิเศษ ติดต่อร้านค้าแบรนด์ต่างๆ อย่าง KFC, Chester’s รวมถึงร้านค้าทั่วไปในส่วนของ Marketplace (E-commerce) ที่เป็น SMEs จำนวนมากกว่า 20,000 ราย

ระบบรู้จักจำหมายเลขนักวิ่งจากภาพถ่าย

รางวัลชนะเลิศ รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้าน Embedded Application & Tools ผลงาน “ระบบรู้จักจำหมายเลขนักวิ่งจากภาพถ่าย” คลิกเพื่อดูรายละเอียดผลงาน

ชุดโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ

รางวัลดีเด่น 2 ด้าน รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 ประเภทนักบุคคลทั่วไป ด้าน R&D และ Embedded Application &bTool ผลงาน“ชุดโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนและเรือสำรวจหยั่งนำ้ลึกสำหรับสำรวจแผนที่ประเทศความละเอียดสูง ” คลิ๊กที่นี่ดู(รายละเอียดโครงงาน)

Smart IOT Flatform

รางวัลดีเด่น Network Flatform ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 ผลงาน “Smart IOT Platform ( ระบบ IOT อัจฉริยะ)” คลิกเพื่อดูรายละเอียดผลงาน

ระบบวิเคราะห์และตรวจจับการบุกรุกสำหรับศูนย์ข้อมูล

รางวัลดีเด่น Security ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 ผลงาน “ระบบวิเคราะห์และตรวจจับการบุกรุกสำหรับศูนย์ข้อมูล” คลิกเพื่อดูรายละเอียดผลงาน

Serveying

รางวัลดีเด่น ด้าน R&D และ Embedded Application & Tools รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงาน : ชุดโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนและเรือสำรวจหยั่งลึกน้ำสำหรับการสำรวจแผนที่ประเทศความละเอียดสูง คลิกเพื่อดูรายละเอียดผลงาน

ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน

รางวัลดีเด่น ช่วยเหลือสังคม ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 ผลงาน “ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน” คลิกเพื่อดูรายละเอียดผลงาน